Choď na obsah Choď na menu
 


jazyk pre 1. ročník (reforma)

10. 9. 2009

AKO SA UČIŤ

Ako rozumne študovať | niekoľko dobrých rád, ktoré zvyčajne ostávajú nevypočuté | download

 

PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Kde a ako hľadať informácie | základné informačné inštitúcie, rámcové časti knihy atď.| download

Rešerš | ukážka rešerše, aká sa dnes už nerobí... s cvičeniami | download

 

JAZYKOVEDA | LEXIKÁLNA ROVINA JAZYKA

Práca so slovníkmi | pracovný list | download (doc)

Korektorské značky | Za poskytnutie korektorských značiek ďakujem jazykovej redaktorke p. Márii Sabolovej. | download (pdf)

Slovníky | slovník. heslo v encyklopedickom a jazykovom slovníku, druhy slovníkov, slovná zásoba | download

 

 

JAZYKOVEDA | SLOH | KOMUNIKÁCIA-bežná

http://olostiak.webz.cz/lucia/ISCED3_vykonovy%20standard.doc

 www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/762-rozpravanie-ako-slohovy-postup-a-utvar-v-beznej-komunikacii-a-umeleckej-literature/

 

OFICIÁLNA KOMUNIKÁCIA | ADMINISTRATÍVNY ŠTÝL | ÚTVARY ADMINISTRATÍVNEHO ŠTÝLU

 

Administratívny štýl

Žiadosť | vzor; hviezdičky označujú odsadenie a počet vynechaných riadkov | download

Životopis | vzor; len štruktúra bez vyplnených údajov | download |, porovnaj s beletrizovaným životopisom | download | Zoznámte sa s 5 základnými zásadami dobrého životopisu | odkaz | a vytvorte si Europass životopis! | odkaz

 

 

Vyhláška , zákon -  všeobecne záväzný právny predpis vydávaný ministerstvami alebo ostatnými na to zmocnenými ústrednými orgánmi štátnej správy, a to na základe zákonov a v ich medziach.


Žiadosť- je oznamovací útvar administratívneho štýlu.Pri jej písani rešpektujeme požiadavky Slovenskej technickej normy,ktorá upravuje písanie úradných listov.Odosielateľ aj adresát sú známi a sú v nej uvedení.Píšeme zásadne na čistý biely papier formátu A4.VZOR www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/odchadzam-z-prace/vzory-dokumentov/ziadost-o-skoncenie-pracovneho-pomeru-dohodou/40577
www.fodor.sk/spectrum/ziadost.htm
www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/2763-ziadost-o-prijatie-do-pracovneho-pomeru-vzor/


Motivačný list -slúži na predstavenie uchádzača budúcemu zamestnávateľovi. Zdôrazňuje konkrétne špecifické vlastnosti uchádzača, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky. Správne napísaný motivačný list má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača, a preto si žiada osobitnú pozornosť. VZOR:www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/motivacny-list/vzor-motivacneho-listu/4915
www.upsvar-pe.sk/view.php
http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=980
http://www.pracanadosah.sk/ako-napisat-motivacny-list--sprievodny-list.htm

 

Objednávka


Životopis - taktiež známy ako curriculum vitae (CV), je dokument, ktorý obsahuje prehľad relevantných pracovných skúseností a vzdelania. Je zväčša písaný za účelom nájsť si zamestnanie. Často práve životopis, alebo CV je prvým komunikačným prostriedkom medzi uchádzačom a potenciálnym zamestnávateľom. VZOR:www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/zivotopis/vzor-zivotopisu/10323
http://jobs.sk.hudson.com/node.asp?kwd=rady-a-tipy-zivotopis-resume
http://www.e-zivotopis.sk/main/index.php
http://www.upsvar-pe.sk/view.php?cisloclanku=2005121708
http://profesia.pravda.sk/zivotopis-musi-zanechat-dobry-dojem-dvf-/sk-przam.asp?c=A090517_104353_sk-przam_p01


Životopis v zahraničí : http://www.hledampraci.cz/poradna-zamestnani/zivotopis-europass-vzor.php


Oznámenie
Potvrdenie
Ospravedlnenie
Splnomocnenie
Poštový penažný poukaz

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.