Choď na obsah Choď na menu
 


jazyk pre 1. ročník (reforma)

10. 9. 2009

AKO SA UČIŤ

Ako rozumne študovať | niekoľko dobrých rád, ktoré zvyčajne ostávajú nevypočuté | download

 

PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Kde a ako hľadať informácie | základné informačné inštitúcie, rámcové časti knihy atď.| download

Rešerš | ukážka rešerše, aká sa dnes už nerobí... s cvičeniami | download

 

JAZYKOVEDA | LEXIKÁLNA ROVINA JAZYKA

Práca so slovníkmi | pracovný list | download (doc)

Korektorské značky | Za poskytnutie korektorských značiek ďakujem jazykovej redaktorke p. Márii Sabolovej. | download (pdf)

Slovníky | slovník. heslo v encyklopedickom a jazykovom slovníku, druhy slovníkov, slovná zásoba | download

 

 

JAZYKOVEDA | SLOH | KOMUNIKÁCIA-bežná

http://olostiak.webz.cz/lucia/ISCED3_vykonovy%20standard.doc

 www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/762-rozpravanie-ako-slohovy-postup-a-utvar-v-beznej-komunikacii-a-umeleckej-literature/

 

OFICIÁLNA KOMUNIKÁCIA | ADMINISTRATÍVNY ŠTÝL | ÚTVARY ADMINISTRATÍVNEHO ŠTÝLU

 

Administratívny štýl

Žiadosť | vzor; hviezdičky označujú odsadenie a počet vynechaných riadkov | download

Životopis | vzor; len štruktúra bez vyplnených údajov | download |, porovnaj s beletrizovaným životopisom | download | Zoznámte sa s 5 základnými zásadami dobrého životopisu | odkaz | a vytvorte si Europass životopis! | odkaz

 

 

Vyhláška , zákon -  všeobecne záväzný právny predpis vydávaný ministerstvami alebo ostatnými na to zmocnenými ústrednými orgánmi štátnej správy, a to na základe zákonov a v ich medziach.


Žiadosť- je oznamovací útvar administratívneho štýlu.Pri jej písani rešpektujeme požiadavky Slovenskej technickej normy,ktorá upravuje písanie úradných listov.Odosielateľ aj adresát sú známi a sú v nej uvedení.Píšeme zásadne na čistý biely papier formátu A4.VZOR www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/odchadzam-z-prace/vzory-dokumentov/ziadost-o-skoncenie-pracovneho-pomeru-dohodou/40577
www.fodor.sk/spectrum/ziadost.htm
www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/2763-ziadost-o-prijatie-do-pracovneho-pomeru-vzor/


Motivačný list -slúži na predstavenie uchádzača budúcemu zamestnávateľovi. Zdôrazňuje konkrétne špecifické vlastnosti uchádzača, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky. Správne napísaný motivačný list má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača, a preto si žiada osobitnú pozornosť. VZOR:www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/motivacny-list/vzor-motivacneho-listu/4915
www.upsvar-pe.sk/view.php
http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=980
http://www.pracanadosah.sk/ako-napisat-motivacny-list--sprievodny-list.htm

 

Objednávka


Životopis - taktiež známy ako curriculum vitae (CV), je dokument, ktorý obsahuje prehľad relevantných pracovných skúseností a vzdelania. Je zväčša písaný za účelom nájsť si zamestnanie. Často práve životopis, alebo CV je prvým komunikačným prostriedkom medzi uchádzačom a potenciálnym zamestnávateľom. VZOR:www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/zivotopis/vzor-zivotopisu/10323
http://jobs.sk.hudson.com/node.asp?kwd=rady-a-tipy-zivotopis-resume
http://www.e-zivotopis.sk/main/index.php
http://www.upsvar-pe.sk/view.php?cisloclanku=2005121708
http://profesia.pravda.sk/zivotopis-musi-zanechat-dobry-dojem-dvf-/sk-przam.asp?c=A090517_104353_sk-przam_p01


Životopis v zahraničí : http://www.hledampraci.cz/poradna-zamestnani/zivotopis-europass-vzor.php


Oznámenie
Potvrdenie
Ospravedlnenie
Splnomocnenie
Poštový penažný poukaz

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Blood arm-twisting: What is ordinary

(AhyncRuxucky, 12. 10. 2018 23:42)

Poids est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/vrai-cialis-20mg/

Blood inducement - If you prerequisite recognize more

(AhyncRuxucky, 28. 9. 2018 14:38)

Compression est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-cialis-5mg-en-pharmacie/

Elevated Blood Intimidate associated with older people

(Aorercique, 11. 7. 2018 19:04)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-est-il-en-vente-libre-en-belgique/